Czy psychoterapia=psychoanaliza?

Psychoterapia często kojarzy się z leżeniem na kozetce. Tymczasem klasyczna psychoanaliza uprawiana jest dość rzadko.
Znacznie częściej mamy do czynienia z terapią psychodynamiczną, która wykorzystuje analityczną wiedzę, ale prowadzona jest w innej konwencji i nie wymaga
tak częstego kontaktu z terapeutą. O ile podejście to wnosi najwięcej do teoretycznego rozumienia ludzkiej psychiki, to istnieją także inne szkoły.
Każda z nich częściowo korzysta z odkryć innych kierunków, ale takż’e tworzy własne teorie i sposoby pracy z klientem. W związku z tym obecnie możemy spotkać
psychoterapeutów znacznie różniących się w w metodach jakie stosują. Jedni skupiają się na emocjach i potrzebach, inni na sposobie myślenia i nawykach,
jeszcze inni na dotarciu do mocnych stron klienta. Są też tacy, którzy próbują łączyć podejścia kilku szkół.